FIT pro změnu aneb jak vítat nevítané, jak se těšit z nechtěného

Asi nikdy nebyla Darwinova myšlenka o přežití těch, kteří se nejrychleji přizpůsobí, tak relevantní ve světě podnikání jako dnes. Firmy se musí přizpůsobovat, tedy měnit průběžně. Některé to umí lépe, některé hůře. Jejich schopnost přizpůsobit se doslova a dopísmene rozhoduje o tom, které přežijí. Jak je na tom firma, ve které pracujete vy? Jste adaptabilní? Umíte si změny užít? Umíte pro ně nadchnout vaše lidi? 

Řízení změny je kompetence, kterou by měla každá firma dobře ovládat. To asi není nic nového. Školením na téma change management si zřejmě prošel každý. V dané souvislosti jen krátce opráším dobře známou změnovou křivku ve tvaru „S“ (někdo jí říká křivka „S“mutku). 

Po obeznámení firmy s plánovanou změnou (akvizice, restrukturalizace, nový šéf, nové SW řešení atd.) přichází často propad nálady a motivace ve formě odmítání, frustrace a obviňování. Někdy začínáme obviňovat dokonce sami sebe, upadáme do apatie, bojíme se, co se stane. Potom nastává další fáze, která má tři možná vyústění. To první a chtěné je rychlá akceptace změny. Druhé vyústění může být deziluze. Často se projeví tím, že lidé odejdou. Nechtějí procházet změnou (třeba implementací SAPu nebo integrací s jiným týmem). Poslední varianta nebo cesta je pesimismus a nepřátelství. Tady by měl zakročit šéf a nenapravitelného stěžovatele z firmy slušně vyprovodit, pokud vše ostatní selhalo. Všichni víme, co může jeden travič studní napáchat.

Asi chápete, že čím více akceptací, tím lépe. Křivka „S“ se zplošťuje, ve firmě je méně frustrace, strachu a zpomalení. Rychlé a bezproblémové přijetí změny o firmě či týmu něco vypovídá. Je adaptabilní. A to je v dnešní době meta-kompetence jednotlivců a týmů. Studie potvrzují, že firmy a týmy, které mají tuto kompetenci na vysoké úrovni, jsou odolné, kreativnější, spokojenější a celkově úspěšnější. Říkejme jim ”change fit”. „S“ křivka stále platí. Něco se však změnilo. Hlavním tahounem a taky nástrojem pro agenty změny byla vždy představa nové a dobře popsané reality. Lidé se na ni mohli těšit. S příslibem nové a jasné reality je to v současném světě o něco horší.

Konec změny často nevidíme a mnohdy ho ani nedocílíme, protože přichází změna nová.

To může způsobit celkovou únavu a averzi. Co s tím? Než se k tomu dostaneme, je třeba si uvědomit dvě věci. Změn nebude méně. Současný svět je rychlejší. Všechny firmy musí reagovat velmi agilně na disrupční tlak, který přichází ze všech stran. Ti adaptabilnější vyhrají. Kodak, Nokia a ani Blockbuster adaptabilní nebyli. 

K disrupčnímu tlaku, který je způsoben rozmachem mnoha exponenciálních technologií, a vzniku mnoha nových firem, se přidruží ještě jedna věc. Velká obměna generací. Té X, která se jen stěží přizpůsobuje digitální době, s těmi digitálně nativními generacemi Y a Z. Přiznejme si to (pokud je nám 45+) bez emocí. Jsme první generace šéfů a rodičů, která se učí od svých mladých podřízených a dětí. Respektive měla by se učit, pokud chce zůstat dalších 30 let relevantní. To znamená, že tlak na změnu firem přichází jak zevnitř, tak zvenku.

Tedy zpět ke změně. Myslím si, že lékem na současnou situaci, která si vyžaduje kontinuální změnu, je dobrá příprava na ni, stálý a nekončící „change fitness“. Začněme z druhé strany. Řekněme si, co jsou hlavní nepřátelé dobré akceptace změn. Jde o tři věci: neznalost, pesimismus a fixní nastavení mysli. Tímto opět propaguji knihu Nastavení mysli od Carol Dweck.

Jak na to? Jak by měl „change fitness“ program vypadat?

Jako vždy jde o kombinaci znalostí, dovedností a hlavně postojů. Průprava na kontinuální změny by měla obsahovat kombinaci všech možných aktivit posilujících sebevědomí a sebepoznání jednotlivců a týmů. Z pohledu znalosti jde taky o dobré pochopení a stálé sledování trendů, neustálé navyšování oborových, technických, ale i vůdcovských dovedností. Tedy neustálé učení se.

Zajištění růstového nastavení mysli skrz organizace je další aktivita, která musí probíhat kontinuálně. Když chápeme, jaké jsou naše silné stránky, když víme, co se děje kolem nás a co si trh žádá, potřebujeme prostředí dohod posilujících na jedné straně kreativitu a na druhé zajišťujících dostatek disciplíny. Nová realita vyžaduje experimentování a inovativní řešení čerstvě vzniklých situací.

Sebevědomí, znalost našich osobnostních profilů, silných stránek je o našem EQ. Vše se týká jak jednotlivců, tak i týmů. Růstové nastavení mysli je zase o našem AQ, tedy kvocientu adaptability. Ten poprvé popsal skvěle Amin Toufani ze Singularity University. Kreativita a kritické myšlení, tak nutné pro období stálých změn, si zase žádá solidní kolektivní IQ. A máme to!

Když všechno podpoříte bezpečným prostředím, kde lidé sdílí své názory zcela bez obav, přidáte radikální otevřenost a porci rebelství, budete „change fit“, at‘ se děje, co se děje. Takže cvičit, cvičit a cvičit. Na změny se potom budete těšit více, budete je možná dokonce i vítat :).