Janka Haderková na Culture Rocks: Chceme, aby celá firma fungovala na agilním principu

Než Janka Haderková převzala vedení slovenské firmy KROS, dělala přes dva roky agilního kouče. V roli ředitelky si dala za cíl transformovat na agile celou firmu. Jak se jí tento cíl daří plnit, které další týmy, po těch vývojových, agile úspěšně adaptovaly, kde se to naopak nedaří a jaké hlavní prvky vnímá, že firma potřebuje, aby zavedení nového přístupu přijali lidé i majitelé. O tom si povídal Petrem Skondrojanis s Jankou Haderkovou na Culture Rocks konferenci. 

Co se o agile naučili v KROSu a jak to může pomoct vám

Agile nemusí být nutně výsadou IT týmů

V IT týmech agile funguje dobře. Tím to ale ve většině firem skončí. Případné snahy implementovat agile přístup do zbytku firmy často přinášejí spíš potíže. Podle Janky Haderkové je jedním z důvodů, proč u toho mnoho firem vyhoří, striktní trvání na procesu a postrádaní účelu. Nezáleží na tom, jestli má váš tým pravidelná dema, nebo to nazýváte měsíční poradou. Netrvejte na formě a dodržování postupů podle agile manifesta. Nastavte si pravidla tak, aby vyhovovala vám i lidem kolem vás. I když je to ta pomalejší cesta. V KROSu se povedlo převést na agilní fungování například i marketingový tým, který začal dělat transparentní dema, má pravidelnou retrospektivu a sbírá od všech zpětnou vazbu a díky tomu si získal v celé firmě mnohem větší důvěru.

Mezi výkonem a lidskostí musí být rovnováha

V každé firmě i týmu se najdou lídři zaměření více na lidi a vztahy a nebo ti zaměření na výkon a procesy. A tak je to v pořádku, pokud se mezi zaměřením na byznys a na prostředí a vztahy daří udržovat rovnováhu. Jak tyhle přístupy balancují v KROSu? Podle Janky je základem lidem naslouchat, vysvětlovat co, jak a proč mají dělat a dát jim důvěru, že dokážou daný úkol splnit líp, než jakýkoliv šéf. Nejzásadnější však je, aby novému přístupu uvěřili manažeři. Velkou devízou agile je šíře jeho přínosu. Ať už je to zaměření na lidi, výkon a schopnost jej měřit, nebo zlepšování a implementaci nových nápadů. Každý si v tom umí najít to své. 

Proč agile? Protože přináší výsledky

Půl roku práce na něčem, co si zákazník představoval jinak, dokončování rozbitého projektu měsíc před termínem, brutální přesčasy, nocování v kancelářích a chybovost, byly problémy, se kterými se v KROSu poměrně často setkávali při realizaci velkých zakázek. Souběžně pracovali na šesti až sedmi takových. Přechodem na agile si slibovali vylepšení některých nedostatků, se kterými se pravidelně potýkali. To se jim vydařilo nad očekávání. Nové nastavení přineslo lepší pochopení zákazníka, tím i lepší možnosti organizace práce lidí v týmu a výraznému snížení chybovosti v počtu i závažnosti chyb. Agilní přístup k řízení je o zdravém selském rozumu, a ten bude fungovat vždycky, jen na něj občas pro jiná témata zapomínáme.

Janka Haderková

Janka patří v KROSu mezi stálice. Začínala v časech, kdy měla firma 50 zaměstnanců. Přešla si přes pozice testerky, vedoucí softwarového vývoje, agilní koučku až po současnou roli ředitelky týmu o 240 lidech. Byť má KROS funkční agilní vývoj, snahou Janky je mít firmu agilní napříč všemi odděleními, aby dokázali flexibilně reagovat na dnešní globalizovaný svět. Pro Janku představuje agile návrat ke kořenům, spolupráci a zdravému rozumu, který vede k opravdové přidané hodnotě pro firmu, její lidi a následně i pro zákazníka.

Firma KROS je největším prodejcem ekonomického, stavebního a účetního softwaru na Slovensku. Nedávno oslavila 25 let na trhu. Má čtyři majitele, kteří si dali za cíl vytvořit stoletou happiness driven company. 

Připomeňte si atmosféru šestého ročníku – Culture Rocks!