Open position at Zonky

Interní Auditor/Process Analyst

Work schedule
Full-time
Address
Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6-Petřiny,

Co u nás interní auditor bude dělat? 

 • auditorskou činnost jak přímo ve společnosti Zonky s.r.o., tak řízení auditorských činností u entit zakládaných v zemích, kde bude Zonky poskytovat své služby
 • spolupracovat na tvorbě analýzy rizik a na tvorbě plánu auditu
  • Nezávislé prověřování
 • dodržování požadavků a pravidel stanovených právními a vnitřními předpisy
 • účetních a statistických informací a informací pro klienty
 • dostatečnosti a spolehlivosti mechanismů vnitřní kontroly
 • funkčnosti a bezpečnosti informačního systému včetně spolehlivosti systému sestavování, kontroly a předkládání výkazů a dalších informací České národní bance
 • dostatečnosti a spolehlivosti systému vnitřních hlášení, informací poskytovaných útvarům společnosti
 • úplnosti, průkaznosti, správnosti a spolehlivosti vedení účetnictví
 • finančního řízení, řízení rizik, řízení kapitálu a řízení likvidity
  • Procesní řízení
 • dokumentace a udržování procesů ve společnosti
 • koordinace s interním auditem skupiny Home Credit International a implementace skupinových standardů pro výkon auditu
 • reporting managementu společnosti
 • konzultační činnost

    
     Ondřej Šnejdrla
    

    
     –
    

    
     HR Manager
Ondřej Šnejdrla
HR Manager
Zonky
Zonky

Je to tady jako rodina. Když chce někdo něco udělat, tak to udělá. Jde nám o to dosáhnout cíle, a pak ladit drobnosti, než dlouho mluvit. My, když se rozhodneme pro změnu, tak ta změna přijde mnohem rychleji než v běžné firmě.

Honza Balcárek

Náš nový člověk na tuto pozici musí splňovat.. 

 • právního nebo ekonomického směru
 • zkušenost a praxe v procesním řízení a analýze/interním auditu/řízení rizik
 • znalost auditních metod a postupů, účetnictví, příslušné regulace finančního trhu
 • pokročilá znalost angličtiny (porozumění evropské regulaci)
 • komunikační, analytické a vyjednávací schopnosti, kritické myšlení
 • schopnost projektového řízení a koordinace
Zonky
Zonky

Share oportunity

FacebookLinkedInE-mail