Open position at Zonky

Legal Compliance Specialist – AML a compliance

Work schedule
Full-time
Address
Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6-Petřiny,

Do našeho Legal&Compliance týmu hledáme kolegu/kolegyni, který/á bude ve spolupráci s Antifraud týmem Zonky zabezpečovat činnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí v souladu s interními předpisy, platnou legislativou a mezinárodními standardy V Zonky nejsou vysoká AML rizika (nepracujeme s hotovostí; nemáme pobočky, takže přebíráme identifikaci dle AML zákona; každý klient musí mít bankovní účet), přesto je pro nás oblast AML důležitá, i s ohledem na chystaný vstup Zonky na další evropské trhy (Španělsko, Německo). Nová posila bude zajišťovat komunikaci s regulatorními orgány v této oblasti a bude se také podílet na zajištění kontrolních činností v oblasti compliance a na vybraných regulatorních projektech. 

Co bude náplní práce?

zabezpečovat samostatně profesionální a odborné aktivity v oblasti prevence praní špinavých peněz

účastnit se KYC/AML projektů

• sledovat vývoj regulace a koordinovat implementaci regulatorních požadavků v oblasti AML/KYC ve spolupráci s obchodními a Antifraud týmy Zonky i skupiny PPF

• odhalovat, vyšetřovat a oznamovat podezřelé transakce (praní špinavých peněz - AML, financování terorismu - CFT, sankční opatření)

• nastavovat a dohlížet na provádění AML/KYC kontrol

• provádět hodnocení a reporting oblasti AML/KYC

• komunikovat s regulátory (zejména ČNB a FAÚ, Policie ČR), samosprávnými organizacemi (Česká fin-tech asociace), případně s třetími stranami (advokátní kanceláře, dodavatelé technologií)

• poskytovat odborné poradenství a metodickou podporu zaměstnancům v oblasti AML/TF/FS v rozsahu odpovídajícímu přiděleným činnostem, odpovídat za obsah školení pro oblast AML/KYC

• odpovídat za tvorbu vnitřních předpisů, postupů a metodiky v oblasti AML/TF/FS, odpovídat za implementaci příslušných skupinových směrnic

• koordinovat a dohlížet na řádný výkon činností v oblasti AML/KYC v rámci zahraničních aktivit Zonky.

• provádět kontroly obchodních činností Zonky z pohledu dodržování právních a interních předpisů

• případně poskytovat poradenství v dalších Legal&Compliance činnostech v Zonky – PSD2, GDPR a další.

Každý čtvrtek máme snídani a nejoblíbenější jsou párky. Kdyby někdo chtěl zrušit párky, tak ho ukamenují. Když nejsou párky, tak má půlka firmy špatný den :-))

Lucka Pirichová

    
     Ondřej Šnejdrla
    

    
     –
    

    
     HR Director
Ondřej Šnejdrla
HR Director
Zonky
Zonky
Zonky
Zonky

Co k tomu budeš potřebovat?

• vysokoškolské vzdělání právnického směru

• praxi ve finanční instituci na obdobné pozici v právní nebo compliance oblasti min. 2 roky

• zkušenosti s vedením implementace právních předpisů do interních procesů

• znalost českých a evropských právních předpisů upravujících činnost finanční instituce včetně AML/TF/FS

• orientace v legislativě upravující ochranu osobních údajů, platebního styku a spotřebitelských úvěrů bude hrát ve tvůj prospěch

• znalost podmínek finančního trhu a aktuálních trendů v oblasti compliance a AML/TF/FS

• dobrou schopnost komunikovat, vyjednávat a prezentovat

• analytické a logické myšlení

• odolnost vůči stresovým situacím a změnám, flexibilitu

• samostatnost, odpovědnost, rozhodnost, pečlivost

• znalost angličtiny - komunikace v angličtině se zahraničním týmem

• znalost španělštiny nebo němčiny bude hrát ve tvůj prospěch 

Share oportunity

FacebookLinkedInE-mail